Marie Washtag

O meni

BIOGRAFIJA AUTORA

Marija Vaštag je rodjena i živi u Novom Sadu, Srbija (u prošlosti Jugoslavija). Po struci je ekonomista, a po naklonosti ona je ceo život književnik. Ekonomska struka nije bila ograničenje, da svo svoje slobodno vreme posveti literaturi - otkrivanju i proučavanju - a zatim pisanju. Ona se bavi savremenim životom, pitanjima koja se tiču svake osobe, bez obzira na to, gde živi u svetu.

Danas je Marija Vaštag pisac – autor tri romana.

Njen prvi objavljeni roman "KOZAČKA KUĆA" je svima razumljiva i izazovna tema odnosa ljudi u borbi za nasledstvo kuće sa okućnicom u blizini bajkovite reke Don, na jugu Rusije. Ovaj avanturistički roman obuhvata dramatične trenutke i ljubavne doživljaje mlade, atraktivne naslednice – strankinje.

Drugi roman "LILI?LILI KROZ OBLAKE" je tema koja najviše muči savremeni mladi svet – a to je droga, uz sve probleme koji je prate. Ta tema je udarna društveno-politička tema XXI veka, uz ratove, nasilje, kriminal, prostituciju i nezaposlenost. Autor u romanu čini pokušaj da približi temu - govoreći o mladim ljudima razapetih izmedju spasenja i propasti, nade i očajanja.

Treći roman "NEOČEKIVANA ZBRKA" sa svojim naslovom već govori sam o sebi. Tema je zbrka u koju upadaju mladi ljudi, tražeći svoju egzistenciju i mesto u savremenom, surovom svetu. To je priča o neizrecivoj snazi i veri koju ljudi poseduju i treba uvek da imaju - kako u odnosu prema sebi, tako I prema drugim ljudima.